İnsan Kaynakları Politikası

Treysan olarak şirketleri geleceğe taşıyacak en önemli unsurun insan kaynağı olduğuna inanmaktayız. Bu inancımız doğrultusunda, bilimsel ve uluslararası platformda kabul görmüş İK uygulamaları ile çalışanlarımızın gelişimine yatırım yapmayı, organizasyon gelişimini ve kültürel değişimi desteklemeyi amaçlıyoruz.

Parçası olduğumuz IC Holding ile yürüttüğümüz İnsan Kaynakları Politikasının temel amacı “İnsan” odaklı bir İnsan Kaynakları sistemi üzerinden ve şirketin hedefleri ve stratejileri doğrultusunda İnsan Kaynakları uygulamaları açısından kendi sektöründeki en iyi örneklerden biri olmaktır.

Bu hedefi başarmak üzere, insana yatırımın başarı için değişmez bir ilke olduğunun bilinci ile, benimsemiş olduğumuz İnsan Kaynakları politikaları aşağıdaki gibidir:

 • Çalışanlarımızın bilgi, birikim, donanım ve deneyimlerine saygı duyarak, şirketimizin amaçları doğrultusunda birikimlerini aktarabilmelerine olanak tanıyan verimli iş ve çalışma şartları oluşturmak.
 • “Sürekli eğitim ve gelişim” yaklaşımı kapsamında ve şirketin hedefleri ve stratejileri doğrultusunda, tüm kademelerden çalışanlarımızın gelişimini ön planda tutmak ve sürekli olarak “insana yatırım yapmak.”
 • Kaynakları, hedeflere odaklı olarak kullanmak ve harcanan çabayı, kurumsallık faktörlerini dikkate alarak koordine etmek.
 • IC Holding ve bağlı şirketlerine uygunluğu iyi düşünülmüş verimlilik ve performans ölçüm sistemlerini geliştirip uygulayarak, sürekli gelişim hedefini sürdürmek.
 • Güvenilir ve etkili bir etkileşim için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek.
 • Genç yeteneklerin kariyer hedeflerini doğru planlamalarına ve gelişimlerine öncelik vermek.
 • Yüksek nitelikli çalışan profilimizin istek, heves ve heyecan duymasını teşvik edecek sinerjik ve etkileşimli çalışma anlayışının yerleşmesinde, profesyonel anlayış, yaklaşım ve kararlılık sergilemek.
 • Aksiyon ve önlemlerin sürekli gözden geçirilmesine liderlik eden İnsan Kaynakları Yönetimi sergilemek.

İnsan Kaynakları Stratejilerimiz, IC Holding ve bağlı şirketlerinin vizyon, misyon ve iş stratejilerini destekleyecek doğrultuda oluşturulur.

İşe Alım Süreci

IC Holding ve Grup Şirketlerinin hedeflerinden, ilkelerinden ve değerlerinden yola çıkarak, doğru pozisyona doğru adayları yerleştirebilmek için işe alım süreçlerimiz standardize edilmiştir.

İşe alım süreçlerimizin öncelikli kriteri yetkinliklerimizdir. Yetkinliklerimiz kendi içerisinde Kurumsal Yetkinlikler ve Yönetsel Yetkinlikler olmak üzere ikiye ayrılır. Tüm adaylarımızdan Kurumsal Yetkinliklere sahip olması beklenirken, yönetsel fonksiyonu olan bir pozisyon için değerlendirilen adayımızdan hem Kurumsal hem de Yönetsel Yetkinliklere sahip olması beklenir. ​

Kurumsal Yetkinlikler:

 • Başarma Arzusu
 • Süreç Verimliliği
 • Ekip Çalışması/ İş birliği
 • Değişime Açıklık/ Sürekli Gelişim
 • Problem Çözme ve Sonuçlandırma

 

Yönetsel Yetkinlikler:

 • Stratejik Düşünme
 • Liderlik ve Ekibini Geliştirme (Koçluk)
 • Yenilikçi (İnovatif) Düşünme
 • Hedef Odaklılık
 • Etkin Karar Alma

 

İşe alım metodolojisinde, yeni mezun ve deneyimli adaylarımızın uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü ya da bir bölümü uygulanır:

 • Yetkinlik Bazlı Mülakat
 • Kişilik Envanteri
 • İngilizce Seviye Tespit Sınavı
 • Değerlendirme Merkezi Uygulamaları- Adaylarımızın yetkinlikleri, kendilerine verilen vaka çalışmaları üzerinde gerçekleştirdikleri grup çalışmasına ve bireysel egzersizlere göre değerlendirilir.

 

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza ilgili şirketlerimiz tarafından iş teklifi sunulur ve pozisyona uygun bulunan aday çalışmaya başlar.

İşe başlayan adayımızı, görevini yerine getirmesi için gerekli olan tüm ihtiyaçları temin edilmiş bir şekilde oryantasyon programımız ile karşılarız.

Yetenek Yönetimi

Yetenek Yönetimi programımız ile çalışanlarımızın sahip olduğu yeteneklerin kariyer ve gelişim planlamalarını yapar hem insan kaynağımızı hem de organizasyonumuzu geleceğe taşımayı hedefleriz.

Amacımız, çalışanlarımızın sistemli bir yaklaşım ile değerlendirilmesi, insan kaynakları yönetimine dair süreçlerin bu kapsamda planlanması ve şirket performansını üst düzeye çıkaracak bilginin, becerinin ve yetiştirilmiş iş gücünün bünyemizde tutulmasıdır.

Genç yeteneklerin IC Holding ve Grup Şirketlerine kazandırılması yetenek yönetimi kapsamında başlıca hedefimizdir.

Kişilik envanterleri, değerlendirme merkezi uygulamaları ve yetkinlik bazlı mülakat gibi etkin işe alım süreçlerimiz ile etkili seçimler gerçekleştirilir. Ayrıca her stajyer için değerlendirme uygulanır ve kayıt altına alınır. Böylece, yetiştirmek üzere şirket bünyesine dâhil edilmesi uygun görülen adaylar ile mezun olduktan sonra iletişime geçilir.

Yeteneğin kazandırılmasındaki bir diğer basamak olan doğru İnsan Kaynakları uygulamaları ve eğitim planlaması ile genç yeteneklerin sahip olduğu pozitif kabiliyetleri geliştirerek çalışanlarımıza kendi kariyerlerinde etkin rol oynama ve kariyer gelişimlerine yön verme fırsatı sunulmaktadır.

Yetenek Yönetimimiz; Performans Yönetimi, Eğitim ve Gelişim gibi tüm İnsan Kaynakları süreçleri ile bütünleşmiş bir yapıda ilerlemektedir.

Gelişim programları yönetici geliştirme eğitimleri, mentorluk ve koçluk gibi farklı gelişim aksiyonlarını barındırmaktadır.

Performans Yönetimi

IC Holding ve Grup Şirketleri’nde performans yönetimi, yetkinlik ve hedeflerden oluşmaktadır.

Performans yönetim sistemi ile IC Holding ve Grup Şirketleri stratejileri doğrultusunda belirlenen hedeflerin, tüm yönetim seviyelerine yaygınlaştırılması, çalışanların performanslarının ortak ilkeler çerçevesinde objektif olarak yönetilmesi, standardize edilmiş yetkinliklerin çalışan bilgi ve becerilerine yansıtılması ve performansta en üst seviyenin yakalanması amaçlanmaktadır.

Ücret Yönetimi

IC Holding ve Grup Şirketleri Ücret Yönetim Sistemi; iş kademeleri, ücret piyasası, ücret politikası ve performans parametrelerinden oluşmaktadır. Amaç, adil ve rekabetçi ücret politikaları ve yüksek performans standartları ile başarıyı ödüllendirmek ve sürdürülebilir kılmaktır.

Ücret yönetim sistemine temel oluşturan iş kademeleri, yapılan iş değerlendirmeleri neticesinde belirlenmektedir. Ücret Yönetimi’nde unvan ve kişiden bağımsız, işin içeriğine dayalı bir iş değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.

İş değerlendirme sürecinde, tüm işlerin, kurum hedeflerine ulaşılmasındaki katkısını ölçen ve sorumluluk seviyelerine göre sıralanmasını sağlayan uluslararası profesyonel bir sistem kullanılmaktadır.